-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲, پنجشنبه

حکومت فرانسه به دومقام امنیتی سه میلیون دالر باج داد

اطلاع سری واصله به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد:سال گذشته یک شهروند فرانسه ای از سوی طالبان ربوده شد و بعداً ظاهراً در اثر کارهای اپراتیفی امنیت ملی با دادن پول به اختطافچیان آزاد شد. ولی اطلاعی که به تازه گی از سوی بخش های دیگر امنیت ملی درین باره به دست آمده نشان می دهد که تبعه فرانسه ای دراصل از سوی عبدالصبور قانع معاون اول برحال در وزارت داخله و شفیع اختطاف شده بود.  در آن زمان شفیع به حیث رئیس امنیت در بخش وزارت داخله ایفای وظیفه می کرد. اخیرالذکر از نزدیکان محمد حنیف اتمر است و به تازه گی به رتبه دگرجنرالی مفتخر گشت؛ اما درپی برکناری اتمر از شورای امنیت از وظیفه اش زده شده است.

عبدالصبور قانع و شفیع به طالبان اطلاع داده بودند که تا اطلاع ثانی از رهایی فرد فرانسه ای خودداری کنند تا پول سفارش شده به مقامات فرانسه ای به دست آید. 
مقامات سفارت فرانسه سرانجام برای رهایی فرد ربوده شده، به شفیع و صبورخان سه میلیون دالر پرداخت کرد. نکته جالب قضیه این است که حکومت فرانسه به پاس خدمات آن ها که گویا در رهایی فرد زندانی جانفشانی ها کرده بودند؛ به خانواده های شان حق تابعیت دادند. صبور خان و شفیع از جمع سه میلیون دالر مبلغ بیست هزار دالر به اجنت خود دادند تا نفر را آزاد کند؛ متباقی پول بین خود شان مساویانه تقسیم شد. رئیس امنیت ملی معصوم استانکزی ازین ماجرا و موارد متعدد دیگر مشابه به این مسایل آگاه است.