-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۴, شنبه

کنگره امریکا: هند علاقه ای به همکاری نظامی عمیق تر با کابل ندارد

ایکانومیک تایمز 
به حواله گزارشی که به کنگرس امریکا ارایه شده، هند- بزرگ ترین شریک منطقه در بازسازی افغانستان- تمایل چندانی به پیگیری روابط خود با افغانستان در امور جنگ و دفاع از خود نشان نداده است. این گزارش به تاریخ اول ماه می به کنگره پیشکش شد که در آن گفته شده است که هند به ادامه روابط دفاعی «عمیق تر» با کابل تمایل ندارد.
روزنامه اکانومیک تایمز که این خبر را منتشر کرده گفته است که این پیام ها نگرانی های پاکستان از فزونی فعالیت های هند در افغانستان را سبب شده است.  درگزارش گروه تحقیقاتی کنگره در باره افغانستان آمده است که پاکستان به طور بالقوه افغانستان را ساحه عمق استراتیژیک خویش تصور می کند و بدین باور است که برقراری روابط بهتر با رهبری افغانستان می تواند مانع نفوذ هند در افغانستان شود. علاقه مندی هند نسبت به افغانستان برگرفته از رقابت عمده ای است که با پاکستان دارد که در جهت تلاش های هند برای رسیدن مستقیم به آسیای میانه مشکل ایجاد می کند.