-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

دیواردفاعی غنی فرو ریخت

آرای ناصر اصولی حتی به نصف آرای رحمانی نه رسیده. تصور کنید مجموع آرای اصولی مثلا 101 رای می بود؛ آن وقت چه اتفاقی می افتاد؟ غنی خاین سیاست بد فرجامی را در پیش گرفته و تا رسیدن اول جوزا به کارزار تشنج زایی در پارلمان ادامه خواهد داد.
کار اصولی از سوی فعالان سیاسی پشتون زار شد؛ به خصوص طرفداران اتمر.

تاریخ هم گواهی خواهد داد که درین برهه،  یک تعداد محدود « گذشته گرا» و پند نا گرفته از گذشت ایام، همه ارزش های نیم بند دموکراسی را که دربدل جانفشانی های خونبار مردم حاصل آمده، خود به خود به سوی بربریت سیاسی گذشته سوق می دهند. اثرات بعدی این سیاست مخرب دکترغنی در آینده، به خصوص بالای حالت روانی ناصر اصولی بسیار عمیق خواهد بود. او را بالای بام کشاندند و از همان بام به زیر افتاد. او حالا گرم آمده، وقتی اوضاع سرد شد، می فهمد از کجا به کجا افتاده است. حال چطور برای این ها فهمانده شود که هر مراد و مقصدی، با توسل به زور حاصل نمی آید. غنی شکست تلخی نصیب شد. او پلان داشت که بعد از اول جوزا از پارلمان در برابر احزاب و امریکا دیوار دفاعی بسازد.