-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲, پنجشنبه

گزارش مشکوک خلیلزاد به کنگره امریکا

در جریان گزارشدهی خلیلزاد در کنگره به رسانه ها اجازه پوشش داده نشده بود.به حواله شبکه KALL زلمی خلیلزاد در محضر نماینده گان کنگره امریکا یک گزارش محرمانه و مشکوکی را در ارتباط به پیشرفت ها در مذاکره با طالبان ارایه کرد. هیچ نشانه ای مشخصی از نکات مطرح شده از سوی خلیلزاد به مطبوعات درز نکرده است. نماینده گان در ختم جلسه با بی میلی و ضعف از آن جا بیرون آمدند. اما جیم ریچ رئیس کمیته روابط خارجی کنگره امریکا درین رابطه اظهار داشت که وی بدین باور است که ماموریت خلیلزاد رو به پیشرفت است. به هرحال وضعیت همیشه این است که پیشرفت ها در چه سطحی است و ما به خط پایانی این روند خواهیم رسید؟
جیم ریچ افزود: می خواهید جلو بروید؟ مایل هستید زود تر به هدف برسید؟ بلی! مگر من درین زمینه کدام انتقادی ندارم. در این که وضعیت دشوار است سوالی نیست.

باب منیندیز یک سناتور دموکرات که در جلسه حضور داشت از « درگیری عمیق بین دو دیدگاه سازمان های اطلاعاتی در رابطه به چشم انداز صلح در افغانستان» پرده برداشت. سناتور تدیونگ از ایالت ایندیانا خواستار شفافیت بیشتر نسبت به گفت وگو های صلح با طالبان شد. وی گفت: ما همچنان نیاز داریم بعضی موارد را در سطح مجلس بررسی کنیم. نمی توانیم این مسایل را به مجلس اجرایی بعدی ارجاع دهیم.