-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

طالبان، گُرده (کلیه) های دو جوان ربوده شده را کشیدند

فرمانده زخمی طالبان، مداوا شد اما دو جوان زنده گی را از دست دادند.مدتی پیش یکی از فرماندهان طالب ( که اسمش درگزارش ذکر نشده) در جنگ کندز،  کلیه یا گرده اش را  از دست داده بود.  گزارش تایید شده از منابع مؤسسه پزشکان بی مرز در ولایت کندز مشعر است که مقامات این شفاخانه برای طالبان سفارش داده بودند تا کسی را برای  اهدای ( کلیه) گُرده پیدا کنند. اما کسی حاضر به دادن گرده اش برای فرمانده طالبان نشد.
درگزارش قید شده است که نفرات  طالبان برای نجات فرمانده شان دست به یک جنایت دردناک آلودند. آن ها دو جوان ۲۰ ساله و ۲۳ ساله کندزی به اسم های عبدالواثق و ادریس را از سر  مزرعه ربوده و درمکانی موهوم گرده های شان را بیرون آوردند. معلوم نیست که این جراحی در شفاخانه پزشکان بی مرز شده یا آن که از سوی دکتران غیرقانونی در مکان دیگری انجام شده است. سپس، جنازه همان دو جوان  بعد از بیست روز در شالیزار ها کشف گردید.
دکتران بی مرز در کندز از نزدیک با طالبان درتماس اند و مواد مورد نیاز و همچنان افراد زخمی طالبان را درموتر های شان به پاکستان انتقال می دهند. دریک گزارش امنیتی واصل شده به گزارشنامه افغانستان ادعا شده است که عمل جراحی دو جوان به وسیله دکتران بی مرز صورت گرفته و رئیس امنیت ملی افغانستان هم از قضیه مطلع است. امنیت ملی اجازه افشای این حادثه را ندارد.
شفاخانه بدون مرز که از سوی انگلیس ها مدیریت می شود در واقع مرکز طالبان به حساب می رود. سال گذشته، قوای هوایی امریکا به دلیل ازدحام بیش از حد نفرات طالبان در شفاخانه، تاسیسات آن را بمباران کردند. 

درگزارش آمده است که همکاری با طالبان از زمان کرزی برقرار بود و حتی زخمی های طالبان به شفاخانه چهارصد بستر آورده شده و حسب ضرورت از طریق میدان هوایی به شفاخانه های هند انتقال داده می شدند.