-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۰, جمعه

تبانی ارگ و آی اس آی در باره انتصاب میرویس یاسینی به ریاست ولسی جرگه


مهندسی نظام دولت و حکومت در آستانه توافق احتمالی بین خلیلزاد و طالبان آغاز شده است.
بر بنیاد خبر غیررسمی واصله به گزارشنامه افغانستان، ارگان های امنیتی مطلع شده اند که ارگ ریاست جمهوری در تبانی جدید با سازمان استخبارات پاکستان، در نظر دارد میرویس یاسینی را به ریاست ولسی جرگه منصوب کند. 

فشار های چند جانبه برای انتصاب میرویس یاسینی به ریاست ولسی جرگه از مدتی پیش شروع شده بود. یاسینی از ارتباطی های تثبیت شده و سابقه آی اس آی است. تقرر موصوف به انکشافات اخیر در مذاکرات خلیلزاد با سران طالبان مرتبط است. 

درخبر آمده است که پارلمان بعدی افغانستان در قیمومیت شبکه آی اس آی قرار خواهد داشت. درخبر قید شده است که در دوره های قبلی، محمد یونس قانونی نیز بر اساس کمپاین هشتاد تن از ارتباطی های آی اس آی به ریاست ولسی جرگه فراز آمده بود. موازی با این روند، آقای ابراهیمی نیز در نتیجه کمپاین بسیار پیچیده و قوی و با منظوری شبکه های آی اس آی صدر نشین پارلمان شده بود. این افشاگری ها برآیندی از جمع بندی های اطلاعاتی است که هیچ گاه به مطبوعات درز نمی کند و قرار نیست به گوش مطبوعات بچکد.