-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

ناصر اصولی خودش را خراب کرد

شکست کمال ناصر، شکست دیدگاه سنتی و گذشته گرایی است که دکترغنی می خواست آن را دو باره احیا کند.

کمال ناصر اصولی اگر یک کمی صبور وواقع بین می بود، آینده سیاسی اش بهتر می شد. اما وی مثل دیگ خیلی سریع به جوش می آید. او ریاست پارلمان را نباخت، چانس پیشرفت سیاسی خود را در آینده باخت. من قطعاْ باور دارم که وی به جای مطالعه تاریخ مکتوب ( با وجود پر از تغلب وتقلب و مبالغه و گمراهی) ، صرفاْ از شنیده گی ها وقصه های گذشته گان بی سواد و نیمه سواد، دماغ خود را انباشته است. وی با طرف مقابل از زور سخن می گوید. گذشته ازین که درین قلمرو، زور همیشه عامل توازن و نابود کننده طرف دیگر نیست، کدام لشکر جنگی هم در عقب وی ایستاده نیست. وقتی پای رقابت و کسب آرای درمیان است، کسی از زور گپ نمی زند.
روی صحنه آمدن میررحمان چندان تصادفی هم نیست. وی از ائتلافیون جدی قوای امریکایی است که تمام قریه های منتهی به میدان هوایی بگرام را در اختیار خود دارد و امریکایی ها هماره سعی در تقویت وی دارند.

من سراسر جریانات را به دقت دیدم. متاسفانه جنرال طاقت برای خودش یک همدوسیه دایمی پیدا کرد. اصولی بعد ازین، زهر انزوا و فشار اجتماعی را به معنای واقعی آن خواهد چشید. وی از نظر دور اندیشی و هم زیستی آبرومندانه با دیگران خیلی بی بصاعت است. اسماعیل یون برای نجات وی چیزی از دستش ساخته نیست.