-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۷, جمعه

ناصراصولی و نظیفه ذکی گزینه های ارگ اند

محفل کوچک مستقر در ارگ به ارتکاب هر عملی آماده شده است.
طبق اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان، گروه دکتر غنی برای راه اندازی یک فساد بزرگ در سطح دولت و پارلمان برنامه ریخته است. 

اکثر کسانی که جدیداً به پارلمان راه یافته اند، بدون کسب لازم آراء و به گونه یی جور آمد و دست چین شده از سوی ارگ انتخاب شده اند. 

در خبر آمده است که ارگ، کمال ناصر اصولی از خوست و نظیفه ذکی از ولایت بدخشان را در یک تکت واحد به ریاست پارلمان در نظر گرفته است. 
در گزارش ذکر شده است که مجموع آرای داده شده به نظیفه ذکی حدود پنجاه رای بود؛ اما براساس لابی گری حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی به پارلمان آورده شده و با غنی بند وبست به وجود آورده اند. علت تمایل حمدالله محب به نظیفه ذکی این است که وی با دختر نظیفه علایق خاص عاطفی داشته و ارتباط شان کاملاً نزدیک و شخصی است. 

در گزارش همچنان آمده است که سر جمع آرای شینکی کروخیل 270 رای بود اما براساس دستور ارگ در فهرست برنده ها به پارلمان راه یافته است. اختلافات و اعتراضات در رابطه به اقدامات ارگ در حال افزایش است و انتظار برخی حوادث کاملاً غیر مترقبه وجود دارد.