-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۳, جمعه

شورای صلح از کنترول دکترغنی بیرون شده است


هارون معترفدر چند روزی که جرگهٔ حکومتی امرخیل جریان دارد، از میان این همایشِ کمپاینی، سه مسلَه‌‌‌ای که غنی دنبال تحمیل آن است: ۱- مخالفت با حکومت سرپرست.  ۲- در کنترول گرفتن صلاحیتِ مذاکرات صلح با طالبان. ۳- لغو شورای عالی صلح، برجسته می‌نماید:

یکم:
۵ سالی که غنی حاکم ارگ بود/است، جز ویرانی، جنگ، تلفاتِ قوای مسلح، فرار مغزها و بی‌برنامه‌گی چیزی بیش‌تر‌ دست‌آوردی وجود ندارد و این باعث شده غنی هم در داخل ‌وهم از نظر کشورهای بیرونی زیر فشار و در انزوا قرار گیرد و اجماع بین‌المللی هم این است تا غنی در دور بعد در ارگ باقی نماند، حکومت سرپرست ایجاد و زمینهٔ صلح مساعد گردد. حالا او (غنی) حاضر نیست قدرت را انتقال بدهد، بنا طرح حکومت سرپرست که خواست داخل و خارج است زنگ خطری شده به ارگ و به این‌لحاظ از طریق جرگهٔ فرمایشی غنی با آن مخالفت می‌کند، در حالی‌که نتیجه این جرگهٔ سمبولیک ضرب صفر است و نمی‌تواند روند صلح را مختل کند.

دوم: غنی بسیار «شوقی» این است تا امتیاز صلح با طالبان را در دست خودش داشته باشد، اما بدشانسی او این است که طالب او را قبول ندارد. ترس غنی آمدنِ صلح به‌وسیلهٔ احزاب سیاسی داخل و آمریکایی‌ها قبل از یک انتخابات تقلبی است و خوب می‌داند که صلح منجر می‌شود او از صحنهٔ قدرت خارج شود. حالا چون غنی از دایرهٔ تصمیم‌گیری‌های صلح بیرون مانده و ابتکار عمل در دست حریفانش افتاده، این مسله اورا شتابان مجبور به برگزاری یک‌چنین جرگهٔ بی‌نتیجه و فرمایشی کرده، جرگهٔ که جز دل‌خوشی کاذب چیزی بیش‌ برایش به ارمغان نمی‌آورد. هدف ارگ با مصرف میلیون‌ها دالر این است تا مثلن صلاحیت‌های مذاکره به تیم غنی واگذار گردد تا این‌که ۵ سالِ آینده با نیرنگ و فریب در ارگ باقی بماند، در حالیکه عملن مذاکراتِ داکتر خلیل‌زاد با طالبان جریان دارد و اندک‌ترین تاثیری این جرگه نتوانسته به جریان مذاکرات بگذارد.

سوم این‌که «شورای عالی صلح» از اختیار  اشرف‌غنی خارج گردیده  و مقام‌های ارشد آن هم‌چو استاد کریم خلیلی، مولوی عطا‌الرحمان سلیم، حاجی دین‌محمد، بانو خبیبه سرابی و ... عملن مخالف سیاست‌های صلح‌ستیزانهٔ غنی هستند، بنا یکی از اهداف که در جرگه توسط ارگ دیکته شده، لغو این شورا است تا هم دست غنی در تخریب صلح باز گردد از سوی هم مقام‌های شورای عالی صلح را به جرم مخالفت با خودش تنبه کرده باشد. دل من اما به مردمی ساده‌باور و ساده دلی می‌سوزد که نافهمیده و نادانسته ابزار حکومت شده‌اند و پای‌شان به جرگهٔ کشیده شده که نه به نیت شوم ارگ  می‌فهمند و نه تعریفی از دوست و دشمن دارند.