-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

قابل توجه موکلان نیلوفر ابراهیمی


گزارش می رسد که نیلوفر ابراهیمی یکی از نماینده گان از صفحات شمال در تلاش همدستی با محفل ارگ است.

درگزارش آمده است که مشارالیه بند وبست ها با نماینده گان ارگ را انجام داده است. نیلوفر از زمان کرزی تا کنون به عنوان زنی هوسران و پول پرست شهرت دارد. وی بعد از آن شوهرش را به یک پست دپلوماتیک وسیله شد، با مقامات محشور گشت. ایشان شراب نوشی عیار و شب زنده داری پایدار است و در محافل عیش و نوش به خوبی شناخته شده است.

گزارشنامه افغانستان موارد مشخصی از استفاده جویی ها و بزم آرایی های موصوفه را در اختیار دارد که به دلیل موارد به شدت خصوصی از انتشار آن خود داری می کند.
در چند دوره پارلمان، زنانی که ناگهان از مسیرهای مرموز به کرسی راه یافته بودند اکثراً با بهره گیری از امتیازات مالی و دولتی، از بین دانشجوان دانشگاه برای شان « بچه » گرفته بودند و شب ها بچه های خود را برای هوسرانی به پارتی های شخصی نگه می داشتند.
درگزارشی که در دست است شمار این زنان فهرست شده اند؛ که نظر به ملاحظات مختلف از ذکر نام های شان به طور مشخص پرهیز می شود.