-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۵, یکشنبه

گپ به خشونت خواهد کشید/ اعلامیه نویسی مقدمه است

اعلامیه شورای نامزدان ریاست جمهوری سال 1398
در مورد اظهارات مشاور ارشد اشرف غنی مبنی بر فسادهای مالی و اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری

کابل، ۴ ثور ۱۳۹۸

هموطنان گرامی!
اظهارات تکاندهنده و شجاعانة جنرال حبیب الله احمدزی مشاور خاص رئیس جمهورِ پیشین ( آقای محمد اشرف غنی) در موردِ فساد چند لایه و ساختاری حکومت وحدت ملی، نه تنها مایۀ نگرانی بیشترِ افکارِ عمومی در کشور گردیده که نیازمندِ تحقیقاتِ مردمی و پاسخگویی آقای غنی و شریکانش در امرِ مهندسی گستردة انتخابات پارلمانی و فسادِ مالی و اخلاقی در محورِ آن نیز می باشد.
پرده برداری از سوء استفاده های مالی و فسادِ سازمان یافته اخلاقی در داخل ارگ از یک سو بر عدم اطمینان نامزدان انتخاباتِ ریاست جمهوری نسبت به شفافیت و عدالت انتخاباتی افزوده است و از سوی دیگر زمینة این را بوجود آورده تا اعمال غیرِ قانونی و خلاف شرع انجام یافته در ارگ، آقای اشرف غنی را مکلف سازد به مردم توضیح دهد چه گذشته است و بیشتر از این در چهرة دیکتاتور بی مسئولیت ظاهرنمایی ننماید. 
اظهارات جنرال احمدزی بیانگرِ عمق فاجعة انتخاباتی است که دستگاه آقای غنی افزون بر بازی با آرای مردم، وقار، عزت و حیثیت آنها را نیز را نشانه گرفته و کشور را در منجلاب سوء مدیریت و بداخلاقی کارگزاران اش گرفتار کرده است.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با وجودِ این که مهندسی بی شرمانة انتخابات پارلمانی، سوء استفاده های مالی و ترویج اعمال خلاف اخلاق در تاریکخانه های ارگ را شدیداً تقبیح می کند بر ضرورت پاسخگویی آقای غنی به مردم و تحقیقات مردمی نیز تأکید می نماید. 
دستگاه آقای غنی پیش فرض گرفته است که انتخابات ریاست جمهوری را نیز با تقلبات گسترده و سوء استفاده های مالی توأم با فساد اخلاقی به پیش خواهد برد، اما به این نکته واقف باشد که با موج عدالت خواهی روبه رو می شود و اجازه نخواهد یافت که بیشتر از این قانون شکنی کند و به فعالیت های خلاف شرع خویش ادامه بدهد. 
شورای نامزدان ریاست جمهوری به پاس احقاق حق مردم افغانستان تمامی حرکات خلافِ قانون و غیرِشرعی دستگاه آقای غنی را رصد نموده و با آن مبارزه می کند. همچنان نخواهد گذاشت فاجعه تکرار شود و تقلب و ریا سرنوشت جامعة ما را رقم بزند. ما به یاری خداوند و حمایت مردم شریف افغانستان، بازی با قانون و بی احترامی به ارزش های دینی را پایان خواهیم داد و فصل نوی از مردم سالاری و عزت اجتماعی را بوجود خواهیم آورد. 
بدون شک خداوند با نیکوکاران است.