-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۵, یکشنبه

ضربه ای که کمر ارگ را شکسته است

بعد از اول جوزا که ختم کار حکومت غنی- عبدالله رقم خورد،  سخنان جنرال حبیب الله احمدزی و مریم وردک در باره فساد و فحشای سیستماتیک در دستگاه ارگ کابل، و گرفتاری مهره درشت داعش و آی اس آی در مجلس سنا، سه حلقه از زنجیرۀ یک برنامه اطلاعاتی است که تازه روی دست گرفته شده است. زیرا، روش معمول خونتای ارگ در کار جذب دختران هرجایی و انتقال فساد کاران نام آور از امریکا و اروپا و حلقات مرتبط با طالبان و داعش از چند سال پیش وجود داشته اما به گونه ای هدفمند، در یک زمان حساس این موضوع در شبکه اطلاعات مجازی وغیر مجازی شناور شده است.