-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

آی، اس، آی در تشکیلات بغلان تغییرات آورد


نخستین دست آورد تغییرات جدید در حوزه بغلان ترور جنرال امنیت ملی است. ارگان امنیتی شمال گزارش می دهد که گروه طالبان در آستانه آخرین دور مذاکرات با خلیلزاد در دوحه،  در شمال و شمال  شرق افغانستان در سطح  رهبری  ولایات تغییرات  آورده اند.

از جمله برای ولایت بغلان والی جدیدی گزینه کرده اند. والی جدید ملا امان الدین نام دارد که قبلاً مسوول استخبارات  زون شرق افغانستان بود و یکی از افراد خاص ای اس ای شمرده می شود که با رتبه جنرالی به منطقه اعزام شده است.

درگزارش آمده است که همزمان با قوت گرفتن احتمال بازگشت طالبان به قدرت، تمام ولسوال ها و کادرهای رهبری ولایت بغلان از سوی تشکیلات طالبان از جمع افراد سابقه دار آی، اس آی انتخاب شده اند. هم اکنون تمام اراکین دولتی بغلان «تحت مدیریت» قرار گرفته که نخستین نتیجه عملیاتی که تازه آغاز شده، ترور معاون امنیت ملی ریاست  بغلان بود.

مچنان در گزارش دیگری که در بایگانی امنیت  محفوظ  مانده از  ۱۵ سال بدین طرف در ناحیه جر خشک نزدیک دوشی و پلخمری ۴۰۰ خانواده از مردم گجر مستقر شده اند که متواتر از طرف کرزی حمایه و  ماهوار ۴۰۰ دالر به هر خانواده شان پرداخت میشود. گجرهای تشکیل نظامی وابسته به کرزی اند که در جنگ های بغلان و کندز حتی تخار از این افراد برای حمایت طالبان استفاده می شود وبعد از اتمام جنگ دوباره به آغوش خانواده های شان برمی گردند.