-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

غنی رفتنی است... مشوره برای جانشینی شروع شده است

گروه کوچک مستقر در ارگ به شدت مستأصل شده است.
گزارش ها حاکی اند که غنی تصمیم به کناره گیری ندارد و شماری از مشاورانش استدلال می کنند که دست به سوی ایران دراز کند. این گزینه، در نطفه ناکام خواهد شد. حوادث سریع تر از کارکرد مغز مشاوران غنی است. حال سخن بر سر این است که چه کسی در مسند ریاست حکومت مؤقت تا موعد انتخابات قرار می گیرد. چنین کسی الزاماً مورد تصدیق طالبان نیز باشد. درین جا به احتمال دو گزینه است: عمر داود زی و استاد سیاف.
شماری بدین باورند که شخص «بی طرف» در رأس حکومت عبوری در نظر گرفته شود. اما هیچ یک از نیروها نمی تواند ثابت کند که چه کسی بی طرف است یا با طرف است. ممکن است افرادی خنثی در گوشه ای از افغانستان و جهان وجود داشته باشند که جز فاژه کشیدن وظیفه ای نداشته اند؛ اما چنین آدم هایی به درد سوار شدن بر موج بحران سیاسی افغانستان نمی خورند.