-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۷, سه‌شنبه

ایران سرانجام در برابر امریکا گردن خم کرده است

مجموع گزارش ها مشعر اند که فشار های چند جانبه امریکا بر ایران نخستین برآیند خود را آشکار کرده است. ایران با مراجعه به رهبران جاپان، خواستار وساطت شده و صریحاْ حاضر به امتیاز دهی استراتیژیک و بی پیشینه به امریکا و غرب شده است. طلسم انقلاب اسلامی و حکومت امام زمان درهم شکسته اما این تازه آغاز ماجرا است. نخستین بسته امتیاز دهی، خروج از یمن و لبنان است. سرپنجه های چدنی ایران در سوریه و عراق در مرحله بعدی چیده خواهد شد. توتالیتاریزم اسلامی جایش را به تجربه فروپاشی شوروی خالی می کند. رژیم ولایت فقیه، درس های سقوط نظام افراطی صفویه را در اختیار خود دارد.
اما این کرنش «قهرمانانه» در شرایطی پیش آمده است که نظام اقتصادی و اجتماعی در داخل ایران کاملاْ شاریده و دیگر چانسی برای بازگشت حتی به شرایط جنگ ایران و عراق نیست. راضی کردن ترمپ، یک بخش مساله است و کنترول مردمی که زنجیره پاره می کنند، با مرگ و زنده گی رژیم اسلامی در پیوند است.