-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه


خونتای توطئه در ارگ، یک روز پیش از تاریخ اول جوزا، مجمع قانون گزاری را از کار انداخت. طبق اصول دکترغنی، ناصر اصولی، وظیفه داده شدۀ خود را به شکل اصولی به سر رساند. سرازین روز، نوبت به اصول مردم، احزاب و جامعه بین المللی رسیده است.