-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

چنگال شورای شمالی بزرگ از بر وپاچه دکترغنی کنده شد

ماه عسل بین گروه دکتر غنی و شورای شمالی بزرگ ( عمدتاْ) تحت هدایت قوماندان الماس زاهد به پایان رسیده است. برکناری سالم الماس شاهد این واقعیت است. فراز آوری سالم الماس محصول جور آمد بین شورای شمالی و ارگ بود و این امتیازی بود که غنی به الماس زاهد داده بود. شورای شمالی بزرگ با فرماندهی امریکا در بگرام در تماس دایم است و هماره از حکومت ها حق خویش را به دست می آورد. اکنون الماس دو باره روانه آلمان شده و بیماری سرطان وی عود کرده است.