-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه

حنیف اتمر سر کاروان سقوط دولت غنی است

تشدید فشار بر زندانیان طالب یک عمل احمقانه و نا وقت است. 
دولت غنی بعد از اول جوزا تحت زعامت محمد حنیف اتمر اگر سرنگون ساخته هم نشود، موقف اتمر را تقویت می کند. وی گفت ارگ انتخابات را به هر بهانه‌ای به تعویق می ‌اندازد و ادامه کار این حکومت به ‌صورت غیرقانونی «قطعاً قابل قبول نیست».
او افزود، در صورت ادامه کار غیرقانونی حکومت، آنان دست به «اقدامات مدنی و قانونی» خواهند زد. انتقال قدرت به حکومت سرپرست، روی وضعیت امنیتی تاثیر منفی نخواهد گذاشت. درین گیرودار، جنبش مقاومت حضور برجسته ندارد و بخشی از ماشین سیاسی حنیف اتمر به حساب می رود. از سوی دیگر گزارش ها از سفر خلیلزاد به دهلی مشعر اند که هندی ها نشستن با طالبان عقب میز مذاکره را رد کرده اند. روز های پایانی حکومت دکترغنی با اوضاع بسیار پیچیده و سر درگم در داخل افغانستان و منطقه مصادف است. ادامه حکومت غنی، به معنای جذب عمیق تر سم بر پیکر افغانستان است.