-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

غنی در یک قدمی پیروزی است

دکترغنی تا این لحظه به هدف خود نزدیک شده است. در آستانه اول جوزا، روز کنار روی از ریاست جمهوری، خطر مقاومت از پارلمان را خنثی کرده است. اما در عوض، به اعتماد ملی در سراسر کشور خاتمه داده است که مردم و نسل های بعدی تاوان آن را می پردازند.