-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۴, شنبه

هادی مسلمیار در نوک بام سرنوشت


خبرواصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که فضل هادی مسلمیار بعد از افشای دستگیری یک ارتباطی کلیدی داعش که فرد وابسته به خودش بود؛ مضطرب شده است. 
گزارش می گوید که وی دست به دامن استاد سیاف شده و جالب این که خواستار رهایی حاجی دلاور عامل نفوذی داعش از زندان شده است! احتمال دارد بین ارگ و مسلمیار یک سازش مخفی صورت داده شود.