-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

اوضاع ایران درحال شاریدن است

هشدار مجلس ملاها: آشوب بزرگی در راه است
برخی از نمایندگان مجلس ملاها امروز به سران رژیم هشدار دادند که مردم هر روز فقیر و فقیرتر می‌شوند، و دولت هم کاری از دستش ساخته نیست.

آنها گفتند: کشورغرق در بحران هایی است که بیشتر مسببین آن دولتمردان هستند. حتی اگر تحریم‌ها هم رفع شوند باز مشکلات حل نخواهد شد. زیرا منابع ملت ایران اسیر لابی گریها و بازیهای سیاسی رانت جویان شده است.

از جمله هاجر چنارانی گفت: کشور در کمند بحرانها گرفتار شده است و پرسید: یکی از کم ارزش ترین پول‌های دنیا را چه کشوری دارد؟ همان کشوری که دارای دومین منابع گاز جهان و سومین منابع نفت جهان است. این همان کشوری است که نخبگانش به خارج فرار می‌کنند و در برخی وزارتخانه‌ها و سازمانها دارای ضعیف ‌ترین مدیران جهان است که نمی‌توانند از این‌ همه امکانات استفاده کنند.

یک نماینده دیگر بنام علی ابراهیمی هم هشدار دااد و گفت: ادامه روند فعلی زمینه بروز نارضایتی و اعتراض مردمی و حتی آشوبهای ناشی از ناتوانی در تامین معیشت را به‌ دنبال خواهد داشت.

محسن هاشمی (پسر رفسنجانی)، رییس شورای شهر تهران روز گذشته در واکنش به اظهارات اخیر خامنه ای که گفته بود: ملت آرایش متناسب آرایش جنگی دشمن بگیرد، گفت: موثرترین آرایش جنگی، حل معضلات ریشه‌ای مردم است.