-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۶, دوشنبه

گورکن عبدالله و قانونی از راه رسید

تازه!

کمر "احمد مسعود" امروز طی محفلی از سویمجاهدین پنجشیر بسته شد، و به زودی وارد سیاست های کلان کشور خواهد شد!

پيام احمد مسعود:
ميراث قهرمان ملي چوكي و قدرت نيست تا من به آن چشم داشته باشم و مبارزه كنم!
بلكه ميراث قهرمان ملي مسوليت و اداي آن مسوليت در قبال مردمم و وطنم هست و به آن تا پاي مرگ پابند خواهم بود!