-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه

قهقهه جنگ عقب درهای ایران

اقدامات امریکا علیه ایران از زمانی که به سپاه پاسداران ایران مُهر تروریزم زده شده، ساعت به ساعت در افزایش است. عملیات دپلوماتیک، اقتصادی و نظامی طوری در جریان است که آماده گی گسترده برای یک نبرد جبهه ای را نشان می دهد.  ایران راهی ندارد جز آن که دروازه خود را به روی گلوبالیزم بگشاید. سوال این است که آیا سقوط رژیم ایران به منافع روسیه، هند و چین چقدر ضربه می زند و آیا تاوان این ضربه پیشاپیش برای آن ها در نظر گرفته شده است؟
شکی نیست که بحث ها درین نقطه جریان دارد. اما موضوع اصلی، فیصله و تصمیم گیری در باره اوضاع پسا سرنگونی حاکمیت مذهبی و فرسوده کنونی است. از نظر اوضاع داخلی در ایران، همه چیز برای یک تغییر دراماتیک اما فوق العاده دردناک آماده است. با شروع جنگ تمامی ساکنان سنی مذهب با سرعتی و حدتی غیرقابل باور مسلح شده و به امریکا ملحق می شوند.