-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱, چهارشنبه

دستور احضارات آماده باش برای قوای مسلح

از شب گذشته ترس و وحشت در ارگ ساری و طاری شده بود.  در جلسه ای در ارگ با اشتراک سران امنیتی در محضر دکترغنی بر اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در پایتخت تصمیم گرفته شده بود. براساس مصوبه در سه نقطه کابل راه های حساس تردد به روی مردم بسته شد. با شروع روز، اعتراضات و انتقادات از مراجع مختلف درین زمینه بالا گرفت و راپور های واصله به ارگ نشان می داد که کدام خطر خیزش هنوز وجود ندارد. در نتیجه با بسیار احتیاط مسیرهای اصلی را باز کرده اند؛ درعوض دستور احضارات شدید محاربه ای صادر شده است. اوضاع پیچیده است.