-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۸, چهارشنبه

اهریمن اسلامی به جهنم رفت

جنرال پرویز مشرف، خون آشام معروف در تاریخ شبه قاره- سگ القاعده و پول- که آرزوی ویرانی وتسخیر پنجشیر و ذلالت احمد شاه مسعود- مرد کوهستان ها، صحرا ها و قله نشین معنویت- را در دستور کار خود داشت؛ به مرگ عبرت باری گرفتار آمد. پنجشیر و افغانستان همچو شمشیری آبدار و زهری در برابر ستم ایستاده است؛ اما مشرف ها در عدم رفته روانند.