-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۴, شنبه

شبکه زنده آی اس آی در کابل


گزارش ویژه اطلاعات واصل شده به گزاشنامه افغانستان

در سال  ۱۳۸۷  آصف ننگ  سکرتر فاروق وردک در اداره  امور به خاطر همکاری با ای اس ای  دستگیر شد  از سوی امنیت ملی دستگیر و در ریاست تحقیق آورده شد. 

آصف ننگ چون به بیماری آسم ( نفس تنگی) مبتلا بود، زیر تحقیق چندان مقاومت از خود نشان نداد و طی یک شبانه روز، وارفت و کلیت شبکه ارتباطی اش با آی اس آی و داخل دولت را افشا کرد. 

او به طور مشخص از شهنواز تنی شروع، تا فاروق وردک،  زاخیل وال  جنرال ها  روسای شورای امنیت، همه را افشا نمود؛ حتی اعتراف کرد که حامد کرزی بالواسطه احمد رشید نویسنده و ژورنالیست معروف پاکستانی- کارمند سی آی ای در جنوب آسیا و آسیای میانه- به سیا مرتبط شده بود.
درسطح داخل، بخش شبکه ای اس ای توسط فاروق وردک مدیریت می شد. امرالله صالح که درآن زمان رئیس امنیت ملی بود، پرونده این ماجرا را روی میز کرزی قرار داد و گفت که رئیس جمهور باید فوری آصف ننگ را از بند آزاد کند؛ درغیر آن، او لایه های بیشتری از روابط پیچیده اطلاعاتی در داخل دولت را به همگان فاش خواهد کرد. کرزی روی همین مصلحت او سریع آزاد کرده و پرونده اش را آتش زدند تا در بایگانی امنیت باقی نماند.