-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

ابوبکربغدادی؛ از کراچی تا وزیراکبرخان کابل

یک منبع مستقل امنیتی خبر می دهد که طالبان با داعش در یک تبانی تازه با هم قرار گرفته اند. درین میان یک اطلاع تایید ناشده مشعر است که ابوبکر البغدادی اول رهبر داعش به کراچی پاکستان بعدا به ولایت کنر و لغمان  آورده شد. وی در پیرامون کابل و حتی مدتی کوتاه به وزیر اکبر خان آورده شده و در یکی از خانه های احمد شاه احمدزی اقامت داده شده بود.