-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

طالبان: سخن خلیلزاد دراتاق مذاکره، از تویترنگاری اش متفاوت است


طالبان: بین ما و امریکا در جریان مذاکرات هیچ کشیده گی وجود ندارد. خبرنگار بی بی سی گزارش داد که درآخرین دور مذاکرات 12 ساعته بین زلمی خلیلزاد وهیأت طالبان در دوحه، همه دریک کلوپ غذا خوری رهنمایی شدند. شعیب شریفی می نویسد:
دو طرف متخاصم دور میز غذا، برخلاف میدان جنگ، صمیمی و از هم راضی به نظر می‌رسیدند. مهمانداران که غذا را روی میز می‌چیدند شاید تصورنمی‌کردند، این دو طرف دو هزار کیلومتر دورتر ازین مکان مجلل یعنی در افغانستان، علیه همدیگر می‌جنگنند و تشنه خون هم‌دیگر هستند. یکی از ماموران آمریکایی با تمجدید از سخنانی که یکی از نمایندگان طالبان داشته گفت "از ابراز نظر امروز تان خوشم آمد" و نماینده طالبان در جواب گفت "تا نگویید ما دیپلماسی بلد نیستیم."

کمی بعدتر از یک عضو مهم هیأت طالبان در مورد جدال دو روز اول مذاکرات پرسیدم. او که نخواست ازش نام ببرم گفت "اصلا بین ما و هیأت آمریکایی هیچ کشیدگی وجود ندارد صحبت‌ها به خوبی پیش می‌رود."

من به پیام توییتری آقای خلیلزاد اشاره کردم، همان که گفته بود طالبان باید سلاح خود را به زمین بگذارند و گفتم در بیرون همه نگران‌اند که ممکن است مذاکرات با بن‌بست مواجه شود. اما او به پیام بعدی آقای خلیلزاد در توییتر اشاره کرد، همان که گفته باید همه طرف‌های درگیر سلاح به زمین بگذارند. او با لحنی افتخارآمیزی گفت این بی‌سابقه است که یک مقام آمریکایی بالاخره مجبور شده بگوید هر دو طرف باید سلاح خود را به زمین بگذارند .

این نماینده طالبان گفت آقای خلیلزاد "برای اصلاح اشتباه روز اولش" این پیام را نوشت. و با لبخند معناداری آهسته گفت لحن توییتری خلیلزاد و برخوردی که با ما در میز مذاکره دارد، کاملا متفاوت است.