-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

مقاطعه سیاسی شورای شمالی بزرگ با دکترغنی


دکترغنی احتمالاً از مسیر شمالی خلع می شود. خبر می رسد که دکترغنی به هدف بازرسی از سرمایه ها و جایداد های فرمانده الماس زاهد از سران ارشد شورای شمالی بزرگ به دادستانی کل هدایاتی داده است. 

هرچند این اقدامات مقارن اول جوزا- روز پایانی کار ریاست جمهوری غنی- اتفاق می افتد؛ اما ظاهراً این دستور رئیس جمهور در پی گزارش محرمانه معین امنیتی وزارت داخله صادر شده است. 

درگزارش معین امنیتی آمده بود که سالم الماس – برادر حاجی الماس- که خود چند سالی ریاست جنایی مبارزه با جرائم را در اختیار داشت، در یک رشته آدم ربایی ها و جرایم سنگین دست دارد. 
 اما گزارش مشعر است که اصل قضیه دیدار حاجی الماس با محمد حنیف اتمر و حمایت وی از پیروزی رحمانی برای رسیدن به کرسی پارلمان رئیس جمهور را عصبانی کرده است.
برکناری سالم الماس به همین موضوع ربط دارد. پیش از این چندین بار معین امنیتی حاجی الماس و برادرش سالم الماس را در مجالس علنی وزارت داخله دزد و مافیا خطاب کرده  بود. وی هشدار داده بود که در صورت عدم برکناری سالم خود وی از سمت اش کنار خواهد رفت.
حالا دکترغنی به سلسله ساخته کاری های سیاسی، دستور بررسی پرونده حاجی الماس را داده است که گفته میشود جایداد یکی از باشنده های کابل را در جاده چهار راهی انصاری شهر نو کابل غصب و بلند منزل اعمار کرده، و به اختطاف یک شهروند ترک  در 2015 نیز متهم است. 
خبر های تائید ناشده می رسانند که الماس زاهد در دیدارش با حلقه نزدیک به اتمر اطمینان داده است که در انتخابات پیش رو با قاطعیت از اتمر حمایت خواهد کرد.