-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

لینا روزبه دنبال گرفتن تصویب از چه کسانی است؟

گرفتاری ها و ندانم های هریکی از ما و شما، ای چه بسا که ناکرانه پیداست. اما بنده درجمع بنی البشر قاصر، تا هنوز به درک این مساله نائل نشده ام که لینا روزبه، ژورنالیست و شاعر، دقیقاً از چه نگرانی دارد؛ از چه موهوماتی به هراس اندر است؛  چی را می خواهد اثبات کند و مفاد این همه خون جگری های داوطلبانه ای که بر خود پذیره گشته؛ برای خودش و خلایق دیگر چه است؟ چرا پای فکر و احساس ایشان در یک نقطه سکون، مماس نمی کند؟
این بانوی زیبا و هوشمند زنده گی را آن هم در امریکا چقدر به خود سخت ساخته است!