-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

مذاکرات قطر خاموشانه رو به پیشرفت است

گزارش های مشابه به آوازه از جریان مذاکرات خلیلزاد با رهبران طالبان در دوحه نقل می شود.

 گفت و گو ها به گره گاه های اصلی مسایل مورد اختلاف از جمله چهارچوب کلی یک توافق نهایی نزدیک شده است. دو طرف با وقفه های کوتاه مدت، ساعات متوالی مذاکرات فشرده و پیچیده را به پیش می برند. شماری از رهبران سیاسی «مقاومت» در جریان این گفت و گو ها قرار دارند.

 برخی سمپات های طالبان در دوحه گفته اند که بعد از مانور دکترغنی و جلوه نمایی از نام لویه جرگه، مذاکرات بین خلیلزاد و طالبان شکل جدی تر به خود یافته است. حتی برخی از هواداران طالب نخستین بار به این موضوع اشاره دارند که تا زمان اول جوزا که دوره غنی پوره می شود، دو طرف حتمی باید به یک توافق تاریخی برسند. حرف طالبان این است که در موجودیت دولت کابل هرگز به قبول آتش بس نخواهند بود. 
در صورت موافقه روی آتش بس، تشکیل حکومت سرپرست یا عبوری شرط است. زیرا طالب مایل به قبول آتش همزمان با پایان دادن به حکومت کابل شده است. به این ترتیب، خاتمه دادن به گروه غنی تا زمان اول جوزا به یک امر مهم درمذاکرات تبدیل شده است.