-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۵, یکشنبه

ضرورت اعلام بی طرفی اردو یا کودتا

اکنون شرایط مساعدی به وجود آمده است تا  اردوی ملی و تمامی ارکان قوای مسلح، همزمان با افزایش بحران سیاسی و اقتصادی، اعلام بی طرفی کند.

حکومت ختم شده قطعاً اراده دارد که قوای مسلح را در اجرای پروژه استمرار غصب قدرت سیاسی به جان مردم بیاندازد. اردو باید جلو این تخطی خائنانه تاریخی را سد شود.  قوای مسلح اصولاً و در ماهیت، تابع فرمان غنی ها نیست. تا زمانی که این نیرو در صحنه است، مامور دفاع از کشور و مردم است و وظیفه اش سرکوب مطالبات مردم نیست.

 فیصلۀ کاخ سفید ظرف روز های آینده رؤیت خواهد شد. نیروهای سیاسی همه مخالف فربه تر شدن بحران و مشخص شدن موضع قوای مسلح اند.

 یگانه عامل فروکاستی بحران، دور انداختن خونتای ارگ از قدرت است. از طریق اقدام به موقع و مسالمت آمیز اردو و قوای مسلح، جلو یک فاجعه گرفته می شود. اگر بالاثر آغاز خشونت های خیابانی، خونی در جاده ها بریزد؛ کنترول از دست همه خارج خواهد شد. اوضاع در جهتی روان است که در یک نقطه احتمال دارد راهی نمی ماند جز این که اردو و ارکان قوای مسلح با اعلام بی طرفی، دکترغنی را معزول و به دادگاه تحویل دهد.