-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه

احمدزی تازه جنرال، هنوز خبر ندارد که جنرال دوستم در افغانستان چی کرده

رحمت الله نبیل
تورن جنرال باید از ستر جنرال معذرت بخواهد .
تورن جنرال احمد زی ق قول اردوی ۲۰۹ شاهین اخلاق و پرنسیب نظامی را زیر پا گذاشته است ؛
رتبه آقای احمدی زی تورن جنرال است
و رتبه عبدالرشید دوستم ستر جنرال
به اساس نظام عسکری تورن جنرال حق ندارد به شخصیکه رتبه سترجنرالی دارد متلک گوید و تاخت و تاز نماید ، جدا ازاینکه ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری است .
بناََ نیاز هست تا جناب تورن جنرال مستقیما از رتبه سترجنرالی معذرت بخواهد .