-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه

فهیم کوهدامنی این شعر را نشر کرد و گفته است که سرودۀ استاد سیاف است

دین و وطن ز وضع پریشان گله دارد
بیوه زنان و جمع یتمیان گله دارد

زنجیر غلامان شکند همت افغان
امروز هر آزاد ز افغان گله دارد

چون شانه تهی کرده ایم از حمل امانت
از ضعف ما روان نیاکان گله دارد

از حفظ خون بهای به خون خفته گان پاک
غافل شده ایم روح شهیدان گله دارد

چون شمع سوختیم و شب تار دیگران
روشن شد و در خانه شبستان گله دارد

سازیم زندگی و هدف گم شده ز ما
مسعود قهرمان ز همرهان گله دارد

قرآن شده مهجور و گرایش به برق و زرق
ز این هجر ما امام رسولان گله دارد

نامند مجاهد به ستم ناقض و جانی
مومن ز این قضاوت و وجدان گله دارد

آری دل صد پاره ی این میهن آزاد
از یورش بد نام غلامان گله دارد