-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۷, جمعه

بعد ازین اتفاق، خامنه ای گفت جنگی در کار نیست

پیک نت: یک هواپیمای متعلق به قطر که از میان همه کشورهای منطقه خلیج فارس روابط ویژه با جمهوری اسلامی دارد روز شنبه گذشته در تهران به زمین نشست و پس از 7 ساعت به پایتخت آن کشور "دوحه" بازگشت.
شماره این هواپیما  a7mbk بوده و تاکنون فاش نشده که سرنشین و یا سرنشینان این هواپیما چه کسانی بودند و با چه هدفی به تهران آمدند؟ با چه کس و یا کسانی ملاقات کردند و موضوع ملاقات و یا پیامی که آورده بودند چه بوده است؟
قطر در عین داشتن روابط بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی، روابط ویژه ای نیز با امریکا دارد و هواپیماهای بمب افکن ب 52 آن کشور در قطر مستقر اند.