-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱, چهارشنبه

وقت تان پوره است، کنار بروید!

جامعه جهانی شریک اجندا است. محفل ارگ، کوچ کشی را شروع کنید!خطاب حنیف اتمر به دولت غنی- عبدالله: وقت تان پوره ست  ادامه کار و اصرار بر ادامه کار نا مشروعیت شما را تثبیت می کند. نا مشروعیت شما به عزت و وقار ووجاهت ریاست جمهوری کشور ما صدمه می رساند. 
احمد ولی مسعود: حرف ما این است که تغییرات از اول جوزا قطعی است و شورای کاندیدان ریاست جمهوری جمعاْ همه مسوولیت داریم که این تغییرات را بیاوریم.