-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۶, دوشنبه

خلیلزاد طرف دهلی روان است

تایمز آف اندیا گزارش داد که دکترخلیلزاد به دهلی نو می رود تا انکشافات اخیر در مذاکره با طالبان را با مقامات هندی به مشورت بگذارد. هند، مخالف تشکیل حکومت موقت است و از همه اول تر خواستار خلع سلاح طالبان و جدا سازی کامل طالبان پاکستانی از طالبان افغان است. هند همچنان با انتقال شورای کویته به کابل به طور کامل مخالفت دارد. احتمال دارد خلیلزاد تعهدات مشخص طالبان نسبت به سیاست های آینده شان و پالیسی آنان در برابر کشور های منطقه را به بحث بگذارد.