-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۸, سه‌شنبه

نفرخاص دکترغنی 100 میلیون افغانی رشوه گرفت


تیم به اصطلاح دولت ساز، اعتبارملی مملکت را به زمین زده است. 
بربنیاد یافته های گزارشنامه افغانستان، شمیم کتوازی والی پکتیار از کنسترکشن کمپنی 100 میلیون افغانی رشوه گرفته است.

این آقا از مقربان دکترغنی است که در پروژه 330 میلیون دالری اعمار جادۀ زرمت ولایت پکتیا از شرکت اچ، کا، او آشکارا رشوت اخذ کرده است.

انجنیر حسن رئیس شرکت مذکور می گوید که آقای هوتکی رئیس تدارکات ملی و متین بیگ رئیس اداره مستقل ارگان های محل نیز از سرجمع 100 میلیون افغانی حق گرفته اند. به گفته انجنیرحسن، شخص متین بیگ مبلغ ده میلیون افغانی اخاذی کرده و متباقی سهم ارگ، در کمپاین انتخاباتی دکترغنی به مصرف خواهد رسید. کلیپ صدا نزد انجنیر حسن موجود است؛ اما نه پرسانی است و نه اداره ای که دادرسی انجام دهد. 
بخش معتنابهی از پول درتأمین سیکیورتی جاده درجریان جاده سازی اختصاص داده شده و شمیم کتوازی شماری از افراد ارگان های محل را توظیف کرده و پول سیکیورتی نیز تقسیم شده است.
مدارک ثقه درین باره به اداره بازرسی پنتاگون برای افغانستان ( سیگار) نیز تحویل داده شده است. این اسناد مشعر اند که تنها به نام کمپاین ریاست جمهوری مبلغ ده میلیون کلدار پاکستانی از تاجران گرفته شده است که از سوی بازرگان مستند سازی شده است. احتمال دارد ظرف روز های آینده، سبب یک بلوای رسانه ای شود.