-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۸, شنبه

امرخیل: من به حکمتیار 85 میلیون افغانی حق السکوت دادم

ضیاء الحق امرخیل در محفل یاران اعلام کرد که حکمتیار در دارالامان دفتر جهاد فروشی باز کرده استخبر واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که ضیاء الحق امرخیل صحنه گردان جرگه مشورتی اخیر، به دستور دکترغنی برای گلبدین حکمتیار هشتاد و پنج میلیون افغانی باج داده است.
 حکمتیار قبل از برگزاری جرگه مشورتی به ارگ پیام تهدید ارسال داشته بود که دست به تظاهرات زده و علیه تدویر این جرگه کارزار مطبوعاتی راه می اندازد. 
قبل از آن، تحریم جرگه از سوی محفل سیاسیون، دکترغنی را سخت ترسانیده بود و برای خریدن حق السکوت حکمتیار، سلام رحیمی و امرخیل را ماموریت داده بود. 
دکترغنی نخست، سلام رحیمی را نزد حکمتیار اعزام داشته که ناکام بازگشته بود. وقتی امرخیل به حضور شتافت، حکمتیار مبالغ بزرگ دالری تقاضا کرده بود. سرانجام رفت و آمد های پیوسته باعث آمد که مشارالیه از وجه دالری انصراف داده و به مبالغ پول افغانی قانع شود.
 امرخیل تهدید و تعهد حکمتیار را به 85 میلیون افغانی خرید؛ اما وقت برگشت در محفل یاران گفت که حکمتیار در دارالامان « دفتر جهاد فروشی بازکرده است». وی اظهار داشت: سابق، ما شمالی تل والی را متهم می کردیم که به نام جهاد منافع اقتصادی را می گیرند  ولی حالا حکمتیار صاحب از آدرس حزب اسلامی  جهاد را میفروشد وخیلی ارزان میفروشد.
امرخیل افزود: هرگاه ارگ حاضر به دادن چند میلیون افغانی دیگر می شد، حکمتیار آماده بود در جرگه اشتراک بکنند  ودر حمایت از  جرگه چند تا آیات قرآن  کریم  وأحاديث نبوی  را هم بخواند.