-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۷, جمعه

تور سن: خراساني مجرم بزرگ است يا قاتلين ماه مبارك رمضان ؟!

خراساني مجرم بزرگ است يا حاجي دلاور كه افسر قطعه خاص نيروي امنيتي را بخاطر يك شيشه‌ي فلم به قتل رساند؟
خراساني مجرم بزرگ است يا قاتلين كارمندان طلوع و كميسيون اصلاحات اداري؟؟

٩٠٠ زنداني برابر به ١ خراساني ؟!

اين هم شد دولت؟ 
چرا به خاطر عقده هاي شخصي بين اقوام تفرقه ايجاد مي كنيد؟