-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۲, چهارشنبه

ملا امام ولسوالی خاک سفید فراه این طوری اعدام شد!

درصورتی این خبر و عکس دقیق باشد، آفرین برعدالت طالبی!محمد علی ملا امام مسجدی در ولسوالی خاک سفید که دخترکوچکش را به یک نره خر داده و یک دختر زیر سن را در بدل آن برای خودش عقد کرده بود؛ دو روز پیش با اعضای خانواده ناساز شده و 11 نفر را سرجمع کشته و چهار تا را هم زخمی کرده بود.
مشارالیه از سوی طالبان دستگیر و طوری در نگاره ( طرف چپ) می نگرید، به دار زده شده است. عدالت طالبی در برخی مواقع جالب است. اگر این شخص به گیر پلیس، سارنوالی و محکمه دولت می افتاد، هرگز اعدام نمی شد و ای چه بسا که بعد از مدتی، شرایط یک معامله فراهم می آمد و موصوف با تخفیف مجازات در یک فرمان مناسبتی برابر شده و به زنده گی ننگین خود ادامه می داد. 
ناحق نیست که طالب در پهلوی تشکیلات دولت، درهر ولایت و توابع مربوط آن، از خود والی، ولسوال و علاقه دار و قاضی تعیین می کند. در دستگاه لعنتی کابل، دخترکی را درکمال سنگدلی خفه می کنند؛ قاضی رشوه خور او را از عقوبت می رهاند.