-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۱, سه‌شنبه

فتح زندان های طالبان مشکوک است

در روز های اخیر، وقایع  آزاد سازی اسیران از زندان های طالبان پیوسته خبر ساز شده است. فتح زود به زود زندان های طالبان از سوی اردوی ملی یک اندازه سوال برانگیز است. از یک سو روند رهایی دسته جات صد تا دو صد نفری طالبان از زندان های دولت آغاز شده، از سوی دیگر، به همین تناسب ( یا درمقیاس کمتر) آزاد سازی نیروهای اردوی ملی، مردم عادی یا افراد متفرقه از محابس صحرایی طالبان شروع شده است. در پشت این خبر ها چه چیزی می تواند باشد؟
آیا یک نوع سازش برای مبادله غیر رسمی زندانیان در میان نیست؟