-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۴, سه‌شنبه

امرالله صالح یک زمانی این طور نوشته بود:


توضیح به کسانی که تردید و شک نسبت به نوار صدای آقای امرخیل دارند :
آنچه تا حال برای مردم داده شده است تنها سر نخ است. بدنه ثبوت مانند کوهیست که تا حال مردم خبر ندارند. 
از دید حقوقی دو نوع ثبوت وجود دارد. یکی ثبوت معنوی که استوار به منطق و عقلانیت است و دیگری ثبوت مادی که قابل دید، لمس و شنود است. ثبوت و شواهد در ارتباط به دست داشتن امرخیل در تقلب از نوع ثبوت مادی است. یعنی چه ؟
در هنر استخبارات و بخصوص در بخش کشف تخنیکی و شنود مکالمات طریقه یی است بنام " پیگیری سلسله مکالمات " . اگر اقای رییس جمهور قضیه را به سارنوالی بسپارد بسیار کمک میکند تا عمق این قضیه برملا گردد. به اساس شیوه و طریقه کشف " سلسله مکالمات" ما میتوانیم ریکارد تمام تماس های آقای امرخیل را در یک سال گذشته با تمام اشخاصیکه در کمپاین تیم تحول و تداوم کار میکنند بدست آریم. بعد از بدست آرودن این ریکارد ها دولت مکلف است که با هریک از اشخاصی که تماس گرفته اند یا به آنها تماس گرفته شده است مراجعه نموده و از آنها به عنوان شاهد استفاده کند. روی همین ترس بود که دولت با زیرکی خاص قضیه امرخیل را به لوی سارنوالی نسپارید بلکه آنرا محول به کمسیون شکایات انتخاباتی ساخت ، مرجع ای که هیچ توانایی "پیگیری سلسله مکالمات" را ندارد. بطور نمونه شماره ای که اقای امرخیل با آن در تماس شده است باید همین اکنون توسط دولت مصادره شود و تحت " پیگرد تسلسل مکالمات " قرار گیرد. به همین دلیل است که من در اول بحث اشاره کردم که نوار نشر شده تنها سرنخ است. بدنه ثبوت بسیار بزرگ است. آنقدر بزرگ است که میتواند تمام روند انتخابات و نهاد های انتخاباتی را زیر سوال برده و پای بلند ترین مقامات دولتی را به این زنجیره جفا و جرم بکشاند. پس آنهاییکه شک و تردید در اصلیت این ثبوت دارند بدانند که دعوای بیشتر شان رسوایی بزرگ و تاریخی را میتواند برملا سازد. انتخاب با شماست که حرف معقول، منطقی و تخنیکی ما را بشنوید وگر نه ...................................... . دوستان زیادی از تیم داکترصاحب اشرف غنی احمدزی پرسیده اند که این ثبوت چگونه بدست آمده است . این سوال معقول است ولی به دو دلیل پاسخ آن در شرایط فعلی امکان ندارد. اول اینکه دولت طرف است و دستگاه قضایی بی طرف وجود ندارد. دوم اینکه قبل از ارایه ثبوت به مردم تمام این شواهد در اختیار رییس دولت افغانستان قرار گرفته بود تا او با حفظ منافع علیای کشور کاری کند که نکرد. من از اظطراب به وجود آمده در کمسیون ، تیم تحول و تداوم و همکاران شان در ارگ نمی نویسم زیرا اعتقاد دارم که نباید نظام در افغانستان ضعیف گردد. پس اگر با ما همنوا استید و میخواهید افغانستان قوت یابد بیایید بر ضد تقلب و سو استفاده از دولت با ما همنوا شوید. انتخابات شفاف هرکسی را که به ارگ برساند قوت افغانستان است. در غیر آن ما تهداب وطن خویش را آسیب می رسانیم.