-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۰, دوشنبه

فواد اندرابی از سوی زیارت شاه عابد ترور شد

چرا افسران این چنین آسان از صحنه حذف می شوند؟ سریال خیانت و بی پرسانی بی پایان شده می رود. 

جنرال اختر سابق رئیس ارکان لوای اول قول اردوی ۲۰۷ گفته است:
" فرمانده فواد اندرابی چندین بار از طرف زیارت شاه عابد فرمانده لوای اول تهدید ( شده بود) و این بار در راس یک بلوک استعمال شد؛ سر انجام از طرف زیارت شاه عابد ترور شد.

زیارت شاه عابد چندین دوسیه قاچاق مواد مخدر، اختلاس مالی و ضعف مدیریتی دارد که منجر به شهادت پرسونل لوای اول گردیده است که اسناد و شواهد پیش من موجود می باشد و اگر دولت بخواهد حاضرم تسلیم کنم. نمیدانم که چرا این مختلس و قاتل ۷۰ ساله تقاعد نمی‌کند؟
پ ن: در طول سه سال گذشته سه فرمانده برجسته کندک ضد طالبانی هر یک شعیب بخشی "نبی الله خان و فرمانده فواد انداربی و صدها پرسونل از طرف زیارت شاه در ولایت غور ترور شد ....دولت فاشیست خاموشی اختیار کرد.

نکته : ناگفته نباید گذاشت که زیارت شاه عابد از طرف مسلیمیار رئیس مجالس سنا حمایت می شود. 
حسیب الله حکیمی