-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۶, پنجشنبه

عامل اصلی حریق بیرق ملی، این آقا است

نبشته از محترم حفیظ پریانی- در وزارت داخله قانون جنگل روان است.

.......

به آقای مسعود اندرابی وزیر کشور میگویم! 

اگر شما اندکی سواد مسلکی داشته باشید، باید بدانید که معین امنیتی تان خلاف تمام موازین حقوقی و اخلاقی عمل نموده . بیرق کشور را که شما سمبول وحدت ملی میدانید؛  به حیث ابزار شکنجه، تحقیر و توهین به کار برده. اگر کمی خرد داشته باشید باید بدانید معینت مرتکب خیانت ملی از نظر دولت خود تان شده که بیرق تان را مورد تنفر مردم قرار داده. اعتبار ملی را که شما به آن قایل هستید فاقد اعتبار ساخته. در وزارتت قانون جنگل روان است.

حمید خراسانی اگر کار غیر قانونی کرده باشد جرم شما صد چند انست که قانون را بلجن کشیدید و قانون را باشنکجه نمودن بشیوه طالبانی، تحقیر و توهین نمودن غیر قانونی فرد زیر پا نمودید. در کدام قانون وجود دارد که یک متهم قبل از اثبات جرم شکنجه و اذیت و ازار شود.
 آیا پولیس حق دارد بدون حکم محکمه کسی را جزا دهد؟. اگر خودت وزیر یک دولت ریشخند، قانون شکن، متعصب ، قومگرا، نیستی چرا در وزارتت قانون زیر پا میشود.؟ در صورتی که در وزارت تان قانون وجود ندارد، پس به کدام حق دست به بازداشت یک فرد میزنید؟ بگذارید مردم بدون شما با ارزش هایی که در درون جامعه است زندگی کنند. چه حاجت است که جامعه را ملزم به اطاعت از قانونی میسازید که خود برای اذیت و آزار مردم است. با این عمل کرد غیر انسانی قضاوت کنید که شما به حال جامعه خطر ناک هستید که عامل بدبختی یک کشور میشوید و یا حمید خراسانی که یک فرد است. شما با رفتار غیر قانونی تان در جامعه، نفرت، انزجار، تعصب قومی و آشوب بر پا میکنید نه امنیت. اگر اجرا آت تان در مورد حمید خراسانی قانونی میبود و اگر جرمی را بر وی ثابت میکردید و مطابق قانون جزایش را تعین میگردید؛ کسی حرفی نداشت. ولی حالا مردم از طالب وهمکاران طالب که در درون دولت اند یک سان وحشت دارند . 
وزیر صاحب محترم!
معین امنیتی تان بنا بر عمل کرد خلاف قانون و اهانت به بیرق کشور باید مورد بازپرس قانونی قرار گیرد؛ چون جرم وی بالاتر از جرمی خواهد بود که اگر حمید خراسانی مرتکب شده باشد . جرم حمید خراسانی تا هنوز نزد ملت مشهود و ثابت نیست. ولی جرم معین امنیتی شما مشهود و ثابت است. اگر میخواهید قانون در جامعه حکمرانی نه فرد ، باید پیشتر از حمید خراسانی معین قانون شکن تان به محکمه ارجاع گردد. امروز جوانان خون گرم بیرق را که شما سمبول وحدت ملی میدانید زیر پا میکنند . عامل اهانت بر بیرق معین امنیتی شما شده.
امیدوارم درایت انرا داشته باشید تا کسانی دستان ناپاک شانرا در وجود شما پاک نکنند . و اینرا هم باید بدانید. 
چراغ ظلم تا دم محشر نمی سوزد 
اگر سوزد شبی سوزد شبی دیگر نمیسوزد