-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۲, یکشنبه

حامد کرزی از طالبان خواستار سه وزارت شده است


کرزی در صدد ایجاد تشکیل حکومت با طالبان است و خواستار سه وزارت - مالیه، خارجه و اطلاعات و فرهنگ شده است.گزارش واصله مشعر است که جامعۀ بین المللی اطلاعات شش دور مذاکره خلیلزاد با رهبران طالب را هر نوبت در اختیار حامد کرزی می گذاشته است؛ از همین رو کرزی به محور پویای قدرت بدل شده، درعوض، درۀ فاصله میان کرزی ودولت اشرف غنی عمیق تر و به مرز ستیزه گری شخصی کشیده است.
کرزی سوگند یاد کرده است تا غنی را از دوردوم قدرت به زیر بکشد.
 بدین ترتیب وقتی«مُهره های درباری» از جمله استاد کریم خلیلی و حاجی دین محمد که هماره از آب و هوای ارگ تنفس می کردند، دست اتحاد به کرزی دادند، دکترغنی به خانه پیرسیاست- استاد سیاف- پناه برد. وزنۀ سیاف خصوصاً در لویه جرگه، گروه غنی را جرأت بخشید و با سوء استفاده از وجاهت استاد سیاف دو باره به خود سری روی آورد و چند دخترجوان را به گونه ای تحریک آمیز و با هدف انتخاباتی و ابزاری در بست های بالا مقرر کند. سیاف درین موارد اصلاً با مشارالیه همسویی ندارد.

اما با تدویر نشست دوم در مسکو، بازار غنی کمرنگ و حامد کرزی در محور قرار گرفته است.
   
نکتۀ باریک این است که ملا برادر از قوم پوپلزای است ودر گذ شته هم با کرزی مراوداتی داشت. حال با روی کار آمدن  ملا برادر، رخنه کرزی در صف طالبان دو باره باز شده است. 
گزارش مشعر است که در نشست مسکو به طور مشخص در مورد تأسیس دولت طالبان صحبت های جدی شده است؛ به شکلی که تیم کرزی در آن سهیم باشد. حامد کرزی خواستار وزارت مالیه، وزارت خارجه و اطلاعات و فرهنگ در حکومت بعدی شده است. طالبان قضیه را به مشورت و تصمیم شورای کویته ارجاع داده اند.
در خبر آمده است که پیشنهاد کرزی برای هیأت طالبان غیرمنتظره بود.