-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۴, سه‌شنبه

رحمانی با دولت معامله کرده است

گزارشنامه افغانستان به اطلاع اولیه دست یافته است که میررحمان رحمانی نامزد ریاست ولسی جرگه در چندین دور نوبت با هیات دولتی، با دکترغنی حاضر به معامله شده است. این درحالی است شمار افراد پشیمان که به رحمانی رأی ریخته بودند، نیز درحال افزایش است.