-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۵, شنبه

داعش و دموکراسی

بین این بیرق و پرچم القاعده وطالب تفاوت های جزئی است؛ اما تفاوت این است آفریده گاران داعش و طالب، صاحبان این نوع بیرق بوده است. حالا  نانسی نبیل عجرم آواز خوان 37 ساله لبنانی اولین کنسرت خویش را در جده اجرا کرد. فردا نوبت مکه است.
اما ازین همه بازی مرگ و خون برای ما چی رسید؟ سهم ما از صاحبان این بیرق،  ستایل های مشخص از قبیل فرخنده سوزانی، سریال قصاص نوباوه ها درغور و کشتن زن در ورزشگاه است. این درس بزرگی به نسل امروز افغانستان است. نسل دیروز، درس گیری نسل دیروز کدام فایده ای ندارد.