-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۶, پنجشنبه

نبرد امرالله صالح با مردم خیرخانه

نامه سرگشاده محمدحسیب عظیمی خیرخانه نشین
اشاره: اخیراً امرالله صالح بعد از یک رشته فتوحات اپراتیفی، به جنگ خیرخانه نشین ها رفته است. اینک نامه ای از یک خیرخانه نشین در پاسخ موصوف.سلام و درود از جانب من خیرخانه نشین بر شخصیت ملی و متمدن خواه جناب صالح صاحب از اینکه بفکر تغیر خیرخانه هستید سپاس به قول قهرمان ملی کشور ( شهید احمدشاه مسعود بزرگ رح ) برنامه را بزرگ بگیرید کار را از کوچک آغاز کنید. و اینکه شما دولت ساز هستید و کار را از خیرخانه آغاز میکنید ممنون باید بدانید که بهترین جوانان ، شاعران ، ورزشکاران ، خبرنگاران ، نویسندگان ، فرماندهان اردو و پولیس ملی ، اساتید و علما که مشاور دینی ریس جمهور خطیب مسجد حاجی چمن جناب مولوی صاحب رحیم الله عزیزی از بزرگان و افتخار همه مان خیرخانه نشین هستند و خدمت جناب عالی چند پیشنهاد دارم که قرار زیر است.

پیشنهادات:
۱- دانشگاه خصوصی خویش ( دانشگاه افغانستان ) را از شهر نو به خیرخانه نقل مکان دهید تا در متمدن سازی مان کمک کند.
۲- در چند دانشگاه خصوصی خیرخانه سمینار های تحت عنوان ( شهروندان متمدن ) برگزار نماید.
۳- دفتر روند سبز را به خیرخانه نقل مکان دهید تا اعضای این نهاد متمدن را دیده ما هم متمدن شویم.
۴- لست دانش آموخته گان دوره ماستری دانشگاه کابل و دانشگاه های خصوص را باز بینی کنید و ببینید که چه تعداد آن خیرخانه نشین هستند .
۵- در زمان کمپاین انتخابات سال جاری هیچ تصویر از تکت دولت ساز را در خیرخانه بخاطر تبلیغ نیاورید در غیر آن مردم خیرخانه میدانند که چکار نمایند.
۶- در ساحه خیرخانه دفتر و برنامه انتخاباتی را در نظر نداشته باشید.