-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۳, دوشنبه

حملات حنیف اتمر بر دکترغنی آغاز خواهد شد

حال گپ عمده این است: محورهای کوچک انتخاباتی آیا جذب دکترغنی خواهند شد یا حنیف اتمر به کمک امریکا، ائتلاف نیرومندی را علیه غنی شکل می دهد؟گزارش شده که در حاشیه دیدار شماری از سیاسیون در لاهور، مقامات پاکستان با سه تن از آنان ملاقات ویژه ای داشته اند. منابع در پاکستان بدین نظر اند که گلبدین و حامد گیلانی نه در زمره مهمانان، بلکه به چشم میزبانان نگریسته می شدند؛ اما از همان نوع میزبان هایی که هیچ ارزشی به صاحب اصلی خانه ندارند.  کنفرانس لاهور شکاف بین دولت کابل و گروه های مخالف را چاک تر خواهد کرد. سوال اساسی این است که احمدولی مسعود روی چه محاسبه ای درین نشست حضور یافته بود؛ حال آن لنگر اصلی هیأت کابل محمد حنیف اتمر بود. مقامات پاکستان به اتمر ( درصورت تعویق صلح وسازش با طالبان) به حیث رهبر آینده حکومت افغانستان نگاه می کنند. نشست لاهور موضع سیاسی آقای اتمر را دو برابر کرده است. آنانی که هی می گویند که غنی بدیل ندارد؛ یا از روی احساسات است یا از بهر بی خبری. 
حنیف اتمر، بدیل اصلی دکترغنی است. او بود که پیمان امنیتی را امضاء کرد؛ وهم او است که به حیث مدیر اصلی گسترش داعش در افغانستان ( هم درسطح داخلی و درسطح منطقه) قلمداد شده است. مشارالیه با پاکستان رابطه ای نزدیک دارد و در پاکستان او را سیاستگری با وقار و قابل تعامل می دانند. وقتی این سیاسیون به کابل برگردند بین دولت کابل و محور حنیف اتمر رقابت سختی بر سر یارگیری جریان های انتخاباتی آغاز خواهد شد.